รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่มขู่บังคับและทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 18/2546

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2004). รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่มขู่บังคับและทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 18/2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417973.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล