ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2551 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานฮิตาชิ โกบอลสตอเรจ ปราจีนบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2551 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานฮิตาชิ โกบอลสตอเรจ ปราจีนบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/116929.
View online Resources