ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258102.
View online Resources