คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 765/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 765/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138988.
View online Resources