พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาสีเสียด ในท้องที่ตำบลบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาสีเสียด ในท้องที่ตำบลบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32136.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล