พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพนเมือง ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตำบลหนองบก ตำบลหัวเรือ ตำบลหนองขอน ตำบลหนองบ่อ และตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และตำบลท่าเมือง ตำบลเหล่าแดง และตำบลคำไฮใหญ่ กิ่งอำเภอดอนมดแดงอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพนเมือง ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตำบลหนองบก ตำบลหัวเรือ ตำบลหนองขอน ตำบลหนองบ่อ และตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และตำบลท่าเมือง ตำบลเหล่าแดง และตำบลคำไฮใหญ่ กิ่งอำเภอดอนมดแดงอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32430.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล