กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 263 ร. เรื่อง มาตรการบังคับการฉีดวัคซีนของโรงงานในพื้นที่เขตบางขุนเทียน [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 263 ร. เรื่อง มาตรการบังคับการฉีดวัคซีนของโรงงานในพื้นที่เขตบางขุนเทียน [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589363.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล