ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 14/2542 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาเอส ไอ เค)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 14/2542 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาเอส ไอ เค). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230870.
View online Resources