ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกำจัดครบน้ำมันที่หกรั่วไหลในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกำจัดครบน้ำมันที่หกรั่วไหลในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211584.
View online Resources