พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2282 สายมะนาวหวาน - สวนมะเดื่อ ที่บ้านกระบอกแตก และบ้านสวนมะเดื่อ พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2282 สายมะนาวหวาน - สวนมะเดื่อ ที่บ้านกระบอกแตก และบ้านสวนมะเดื่อ พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33838.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล