กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 130 ร. เรื่อง ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมระบบมอเตอร์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากคลองประแสร์ บริเวณสะพานชากคอก หมูที่ 4 ตำบลกระแสบน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อปล่อยน้ำลงสู่สระน้ำสาธารณะ ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 130 ร. เรื่อง ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมระบบมอเตอร์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากคลองประแสร์ บริเวณสะพานชากคอก หมูที่ 4 ตำบลกระแสบน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อปล่อยน้ำลงสู่สระน้ำสาธารณะ ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570365.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล