แผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ที่จะดำเนินการในระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). แผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ที่จะดำเนินการในระยะเวลาที่เหลืออยู่ . Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/489628.
View online Resources