บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 72 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 72 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214261.
View online Resources