พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021(บ้านสบบง)-บ้านม่วงชุม-บ้านฮวก พ.ศ.2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021(บ้านสบบง)-บ้านม่วงชุม-บ้านฮวก พ.ศ.2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30321.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล