ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1094 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 288 หนองคาย - บ้านแพง ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงหนองคาย - โพนพิสัย -บ้านดุง เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1094 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 288 หนองคาย - บ้านแพง ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงหนองคาย - โพนพิสัย -บ้านดุง เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265598.
View online Resources