ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด "โบ๊ทลากูน มารีน่า เรสซิเดนท์ 3"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด "โบ๊ทลากูน มารีน่า เรสซิเดนท์ 3". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237954.
View online Resources