ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดหน้าพลาน เป็น วัดหน้าพระลาน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดหน้าพลาน เป็น วัดหน้าพระลาน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/116308.
View online Resources