ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ที่ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ BACILLUS THURINGIENSIS

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ที่ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ BACILLUS THURINGIENSIS. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112259.
View online Resources