ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม [สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอตแห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม [สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอตแห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191636.
View online Resources