บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215459.
View online Resources