ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12/วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(NaN). ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12/วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002044.
View online Resources