ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2190 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1013 พระโขนง - ลาดกระบัง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2190 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1013 พระโขนง - ลาดกระบัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592512.
View online Resources