ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [แฮปปี้คอนโด แอนด์ สปอร์ตคลับ รัชดา 18 อาคาร บี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [แฮปปี้คอนโด แอนด์ สปอร์ตคลับ รัชดา 18 อาคาร บี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/155825.
View online Resources