ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายสิระ เจนจาคะ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายสิระ เจนจาคะ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557544.
View online Resources