บันทึกพิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ณ ห้องโถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา

ข้อมูลอ้างอิง
บันทึกพิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ณ ห้องโถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001468.
View online Resources