ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 102) [(527) ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 102) [(527) ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/530804.
View online Resources