ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดชัยนาท [เทศบาลตำบลชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลเสือโฮก เทศบาลตำบลหาดท่าเสา เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท เทศบาลตำบลห้วยกรดเทศบาลตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดชัยนาท [เทศบาลตำบลชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลเสือโฮก เทศบาลตำบลหาดท่าเสา เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท เทศบาลตำบลห้วยกรดเทศบาลตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115709.
View online Resources