ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482255.
View online Resources