พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 สายบางบัวทอง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ชัยนาท) ที่สี่แยกบ้านไผ่ขวาง พ.ศ. 2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 สายบางบัวทอง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ชัยนาท) ที่สี่แยกบ้านไผ่ขวาง พ.ศ. 2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35019.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล