บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2012). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324626.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล