บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2549 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2549 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75488.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล