บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 63/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 63/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/500082.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล