พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายสีคิ้ว - อุบลราชธานี ที่บ้านแหลมทอง และบ้านใหม่อุดม พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายสีคิ้ว - อุบลราชธานี ที่บ้านแหลมทอง และบ้านใหม่อุดม พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26013.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล