ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการค้าอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการค้าอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197812.
View online Resources