ประกาศบอกล่วงน่าจะแจกโฉนดที่ดิน (1) ตำบลคลองซอยที่ 8 ตำบลคลองซอยที่ 12 อำเภอหนองเสือ (2) ตำบลคลองซอยที่ 9 ตำบลคลองซอยที่ 13 อำเภอหนองเสือ (3) ตำบลคลองซอยที่ 10 ตำบลคลองซอยที่ 14 อำเภอหนองเสือ (4) ตำบลคลองซอยที่ 11ทั้งสองฝั่งคลอง อำเภอหนองเสือ (5) ตำบลคลองซอยที่ 6 อำเภอคลองหลวง (6) ตำบลคลองซอยที่ 7 อำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญญบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1919). ประกาศบอกล่วงน่าจะแจกโฉนดที่ดิน (1) ตำบลคลองซอยที่ 8 ตำบลคลองซอยที่ 12 อำเภอหนองเสือ (2) ตำบลคลองซอยที่ 9 ตำบลคลองซอยที่ 13 อำเภอหนองเสือ (3) ตำบลคลองซอยที่ 10 ตำบลคลองซอยที่ 14 อำเภอหนองเสือ (4) ตำบลคลองซอยที่ 11ทั้งสองฝั่งคลอง อำเภอหนองเสือ (5) ตำบลคลองซอยที่ 6 อำเภอคลองหลวง (6) ตำบลคลองซอยที่ 7 อำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญญบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/206082.
View online Resources