พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35363.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล