กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 512 ร. เรื่อง ปัญหาวาตภัยที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 512 ร. เรื่อง ปัญหาวาตภัยที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003074.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล