พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2500

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1957). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2500. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27796.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล