ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงหลักสอง เขตบางแค

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงหลักสอง เขตบางแค. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265098.
View online Resources