ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 14/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงาน ดี. เค. แห่งประเทศไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 14/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงาน ดี. เค. แห่งประเทศไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107188.
View online Resources