พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอสรรพยา อำเภอสรรคบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2512

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1969). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอสรรพยา อำเภอสรรคบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2512. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28635.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล