คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 114/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดหนองคาย [นายมานิตย์ มกรพงศ์ และพลตำรวจตรี ปราโมทย์ เอี่ยมทัศน์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 114/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดหนองคาย [นายมานิตย์ มกรพงศ์ และพลตำรวจตรี ปราโมทย์ เอี่ยมทัศน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223618.
View online Resources