ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 44/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "สมาคมผู้ค้าส่งและปลีกไข่ไก่จังหวัดลพบุรี"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 44/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "สมาคมผู้ค้าส่งและปลีกไข่ไก่จังหวัดลพบุรี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111527.
View online Resources