ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131133.
View online Resources