ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 104 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ 1221 ถนนบางนา -ตราด (กม. ที่ 26) - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็น โรงพยาบาลบางบ่อ - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 104 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ 1221 ถนนบางนา -ตราด (กม. ที่ 26) - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็น โรงพยาบาลบางบ่อ - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/242775.
View online Resources