ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589166.
View online Resources