ประกาศกรมศุลกากร ที่ 67/2559 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร การขอทุเลาการชำระเงินอากร และการกักของที่กำลังผ่านศุลกากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 67/2559 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร การขอทุเลาการชำระเงินอากร และการกักของที่กำลังผ่านศุลกากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536767.
View online Resources