ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดตราด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดตราด สายที่ 6042 บ้านด่านใหม่ - บ้านมาบค้างคาว เป็นบ้านสลักเพชร - บ้านบางเบ้า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดตราด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดตราด สายที่ 6042 บ้านด่านใหม่ - บ้านมาบค้างคาว เป็นบ้านสลักเพชร - บ้านบางเบ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/146903.
View online Resources