พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองทัพอากาศ ในท้องที่อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองทัพอากาศ ในท้องที่อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32002.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล