ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273781.
View online Resources